Почетак

Важна обавештења

 

Распоред писмених и контролних задатака

 

-ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА-

 

Упис у први разред за школску 2023-2024. годину званично почиње у понедељак, 3. априла 2023. године.

 Ове године у први разред уписују се сва деца рођена у периоду од 1. марта. 2016. до 29. фебруара 2017. године. 

           Упис детета можете да закажете на Порталу еУправе ( термин за упис и тестирање детета у основну школу) покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у Основну школу.

Да бисте електронским путем обезбедили термин за тестирање детета потребно је да:

 1. Будете регистровани корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију елД.гов.рс
 2. Покренете услугу на порталу еУправа (Услуге→ Образовање → еУпис)
 3. Закажете термин у школи.

Услуга е-заказивања ће родитељима бити доступна у периоду од 20.3.2023. до 31.5.2023. године.

           Уколико нисте у могућности да електронским путем закажете тестирање, можете да:

–      Закажете термин позивом на телефон: 016-3491 115  и оставите податке о детету

–      Дођете личну у школу у канцеларију стручне службе сваког радног дана у времену од 8:00-14:00.

Приликом уписа није потребно да прилажете документа,  јер ће их школа прибавити по службеној дужности и то:

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Уверење о пребивалишту
 3. Уверење о похађању припремног предшколског програма
 4. Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење. ( У систему постоје подаци да ли сте обавили систематски преглед у Дечјем диспанзеру)

Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили у приватној клиници. То лекарско уверење морате да донесете лично.

 

 Свим будућим првацима желимо добродошлицу а родитељима успешну сарадњу.

                                                                                              С поштовањем,                                         Директор                                                                                                                                 Славиша Николић

 

 

Одлука избор ученика генерације за школску 2020/2021. годину

 

Основни подаци о органу јавне власти и информатору

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање  детета у ОШ

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Распоред наставе на даљину се налази на следећој страни МПНТР-а

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Обавештење за родитеље/законске заступнике о упису деце у први разред основне школе

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у сарадњи са Кабинетом Председника Владе и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, обавештавамо родитеље/законске заступнике деце о следећем:

1. Од 01.04.2020. године биће Вам омогућено да електронским путем искажете интересовање за упис детета у одређену школу (нашу школу) преко Портала еУправа …https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/#pretraga

2. Услуга се зове Исказивање интересовања за упис у основну школу.

3. На тај начин родитељи/законски заступници будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете (школе евидентирају заинтересованост родитеља/законских заступника за упис детета у нашу школу)
Напомена : Уколико родитељ/законски заступник не искаже на овај начин заинтересованост, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

4. Родитељима/законским заступницима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација (обавештење) о датуму уписа у основну школу (након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја).

5. На Порталу еУправа биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање (омогућиће родитељима/законским заступницима да једним доласком у школу заврше све активности везане за упис детета у школу, а након уписа, истог дана, педагошко-психолошка служба вршиће тестирање детета)

С поштовањем,                                                        Директор школе

Славиша Николић

                                                                                                                                                      

Школска документација

Анекс Годишњег плана 2022-2023

Годишњи план рада 2022/2023

Финансијски извештаји :

Tabela FIN.PLAN 2023 1-1084 rebalans

Tabela FIN.PLAN 2023 usaglasen -usvojen 1-1084

PFI3-2023-00705-1_O5_2023-10-09T10-47-59

PFI2-2023-00705-1_O5_2023-07-05T09-56-29

PFI1-2023-00705-1_O5_2023-04-07T09-06-42

PFI4-2022-00705-1_O5_2023-01-06T10-00-39

GFI-2022-00705-1_2023-02-27T11-53-26

Квартални извештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2022.године

Завршни рачун за 2021

PFI1-2021

PFI4-2021

PFI3-2021

PFI2-2021

PFI3-2022

PFI1-2022

PFI2-2022

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena Rebalans 26.11.

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena ekskurzija

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena Rebalans 26.11.

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena skola

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena ekskurzija

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena skola

Правилници :

Статут

Правилник о раду

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог са стварним стањем

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о накнади путних трошкова запослених

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 2022

Правилник о заштити података о личности

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о организацији и систематизацији радних места_06_2020 

Пословник о раду ученичког парламента 2018

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

ШРП 2019-2024 N

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Инфроматор о раду школе

Годишњи план рада школе

Статут школе

Школски развојни план 2019-2024

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о испитима у Основној школи

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о начину регулисања изостанака ученика

Правилник о дисциплинској и материјаној одговорности запослених

Правилник о накнади путних трошкова запослених

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник o организацији и спровођењу пописа имовине

Правилник о организацији и систематизацији послова ОШ