Контакт

Назив
Основна школа “ Вук Караџић“

Адреса
Воје Митровића 4
16251 Печњевце

Телефон
016/3491-115

ПИБ
100581249

Матични број
7137630

Мејла адреса vuk.skola@gmail.com